GPS spårare hjälper till att återfinna stöldgods

I denna nyhetsrapport från WEB-TV visar hur viktigt det är att ha inte bara videokameror för att ge trygghet, men också att ha GPS-trackers för att hålla reda på personliga värdefulla objekt, och för att hjälpa till med återhämtningen. Rapporten talar om två misstänkta inbrottstjuvar som gripits av användning av GPS-trackers att veta exakt var de var. Klicka på videon för att se den fullständiga rapporten.