Kurirbranschens bästa vän, GPS-spårningsteknik

Courier-Tracking

Varför kurirbranschen använder GPS-spårning?

Kurir, kommer av det franska ordet ”courier”, och betyder löpare, budbärare eller ordonnans. Det är helt enkelt en person eller ett företag som levererar meddelanden eller paket. I Sverige hade vi länge ett statligt verk som med nästan militärisk precision levererade post flera gånger om dagen. Det grundades av Axel Oxenstierna på 1600-talet och var fram till 2011 ägt (något växlande) av Kronan eller Svenska staten. Redan långt innan dess fanns postiljoner, brevdragare, kurirpost och liknande. Idag är danskarna 40-procentiga delägare i det svenska statliga postverket och verket har bytt namn till PostNord. Öppningen för privata aktörer är större än på 400 år. Behovet av effektiva tjänster i kurirbranschen ökar stadigt. Och GPS-spårning har utvecklats till ett kraftfullt effektiviseringsverktyg för just kurirverksamhet.

I vår tid är effektiva och snabba tjänster ständigt efterfrågade. De flesta budfirmor lovar dörr till dörr på 24 timmar eller expressleverans. Ju större möjligheten är för kunden att veta exakt var försändelsen finns och när den ankommer, desto bättre kan kunden planera och ju mer uppskattad blir du som leverantör. Det är här GPS-spårningsteknik kommer in i bilden.
Med GPS-utrustning för kurir- och budtjänster, kan du spåra dina fordon, hantera budbilar, kommunicera enkelt med både kund och förare och få stöd för snabb och säker navigering. Logistiken blir effektivare, med rätt upplägg får du hjälp med packoptimering (paketen ligger rätt packade i bilen så att de är nära till och snabbt kan lastas ur vid varje ankomst) föraren får hjälp med ruttoptimering och ser alltid kortaste vägen både i avstånd och tid. Om avlämning och upphämtning koordineras kör du minimalt med tomma kubik. På köpet blir verksamheten lite grönare. Kortare sträckor och jämnare fart ger lägre partikel- och koldioxidutsläpp. Lönsamheten blir högre när fordonen kan utnyttjas optimalt och kundservicen ökas markant med raka, snabba besked, förhandsinformation och ankomsttider på minuten. Personalen blir gladare! Med bra planering och ordning och reda, möter de gladare kunder. Nöjda kunder och din personals stolthet att arbeta just för ditt företag ger dig ökat varumärkesvärde. En framgångsspiral!

Så här kan du som kurir och budbärare vinna fördelar med GPS-spårningslösningar:

• GPS fordonsspårare visar exakt var ditt bud eller fordon finns i realtid och överför kontinuerligt information och uppdateringar till en central databas via satellit eller mobilnätet. Där lagras all historik och kan hämtas upp av dig, i datorn eller telefonen, när som helst.
• GPS-system för kurirledning kan också integreras med trafikuppdateringar. Både du och föraren får uppdaterade vägbeskrivningar och ruttkorrigeringar på en tydlig karta som gör att trafikstopp och köer kan undvikas och leveranserna kan ske i tid.
• GPS-enheter i dina fordon hjälper till med navigering i tuffa miljöer och kuperad terräng när sikten är dålig.
• GPS-utrustning hjälper dig inte bara se vart på kartan dina fordon finns i realtid, utan också i vilket skick fordonet är. Hur mycket har bilen gått, hur långt är det till nästa service. Varnar någon givare? Är oljan låg, bromsarna eller däcken dåliga. Är bilen tankad?
• Optimera hela din process i företaget. Maximera företagets effektivitet och nyttjandet av dina kurirer, genom att mata in destinationerna i ett leveranssystem som sköter fördelning av uppdrag, beräknar kortaste sträckorna, bästa rutterna, vad som är mest brått och dessutom matar informationen vidare som detaljerade underlag för fakturering. Du kan om du så önskar enkelt skapa och ta betalt för tilläggstjänster som extra snabb leverans, lågpris för den som har tid att vänta på ”tomt hål på flaket”, minutavisering, direktkontakt med chaufför, lagring av paket till lämplig tidpunkt…
• Undvik överlastning av kurirbilar genom att använda GPS-enheter för att beräkna fordonets last. Detta kommer att minska slitaget på fordonet, öka dess livslängd på lång sikt, samt även påskynda leveransen.
• Förhindra stöld genom att skapa anpassade varningar och inrätta så kallade geo-staket (definiera vilka områden på en karta i mjukvaran där dina fordon får finnas, eller längs vilka rutter). Om bilen larmar för att den bryts upp, förs utanför godkända zoner eller rutter, skadas eller stjäls, kan du spåra vart den tar vägen, eller på distans stänga av motorn, autolåsa dörrar m.m.
• Eliminera vild körning och gör lugn körning till praxis genom att visa övervakningsdata. Du kan kommunicera med föraren direkt i fordonet genom att prata (tvåvägs ljudöverföring), med textning eller med kamera för att säkerställa ett säkert och ansvarsfullt förarbeteende. Detta kan också öka chaufförens säkerhet. Om risk för överfall finns i området eller om något särskilt stöldbegärligt fraktas.
• GPS-trackers kan också kopplas till plomberat gods för att garantera att det körs dörr till dörr utan åverkan.
• GPS-spårare ger detaljerad leveranshistorik. Detta gör att du kan få feedback från föraren, ni kan diskutera effektivitet, vägval, kundproblem och ständigt förbättra kvaliteten på tjänsterna.
• GPS-spårare gör att du omedelbart kan skicka ut ett backupfordon vid stopp eller haveri så föraren kan fortsätta med leveransen till kund. Du kan även skicka ut ett servicefordon och snabbt ta hand om den havererade bilen.
• Genom att använda start-/stoppfunktionen, rapporteras exakt hur mycket tid det tog hos kunden samt övergripande loggtider. På så sätt kan du fakturera mer exakt.
• GPS-spårare kan övervaka bränsleförbrukningen och om bilen körs med ECO-drive. Du minskar bränslekostnader ytterligare genom att tillhandahålla effektiv ruttplanering och minska tomgångstiden. Minskad bränsleförbrukning känns bra i plånboken och ger en grönare profil till ditt företag, då utsläpp av koldioxid och andra partiklar minskar.
• Med exakt GPS-spårning och loggar, får du ett klockrent verktyg för optimal fordonsledning.
• Genom att använda små GPS-enheter, kan du även spåra enskilda förpackningar och hindra dem från att gå förlorade under transporten.

Utmaningar:

Även om fördelarna överväger, finns några utmaningar avseende GPS-teknik, som du som verksam i kurirbranschen behöver reflektera över.

• De flesta GPS-enheter för spårning är batteridrivna. De äldre versionerna är starkt batteriberoende, d.v.s. drar mer ström än de nyare.
• Med den svindlande mängd data som genereras av GPS-system, krävs en stor förståelse för att även arbetsmetoder behöver uppgraderas. Det krävs även en del särskilda resurser för att kunna utnyttja informationsflödet.
• Kostnader för kompletta GPS-system kan bli ganska betydande för företag med bara ett fåtal fordon. Och en helt integrerat GPS-system kan visa sig vara svårt att få kostnadseffektivt för vissa mindre kurir- och budföretag.

Lösningar:

Med kunskap, förbättrad teknik och noggranna val av utrustning, kan dessa hinder övervinnas.

• Att integrera GPS-enheternas batteri med kurirfordonets egna batterisystem eller ha en kraftfull batteribackup löser GPS-systemets stora behov av strömförsörjning. Nyare GPS-enheter har lång batteritid och högre reservkapacitet.
• Stora mängder data kan filtreras för att säkerställa att de ger en användarvänlig, hanterbar mängd information. GPS-teknik gör det möjligt att behovsanpassa informationsflödet på en otrolig detaljerad nivå, för att kunna bli effektivt för alla företag.
• De flesta tillverkare av GPS-spårningsutrustning tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster. De gör en analys av ditt företag och reder ut vilken den mest kostnadseffektiva lösningen är, för att hjälpa dig att investera i rätt typ av GPS-system för din kurir- och budverksamhet.