Fallstudier

GPS trackers är mycket användbara, både för privatpersoner och för många olika företag och organisationer. Antalet användningsområden har vuxit snabbt och är idag häpnadsväckande. Just GPSER GPS trackers uppfyller höga kvalitetskrav och har mycket stabila och innovativa tekniklösningar. Framförallt är appen mycket väldesignad, lättanvänd och funktionell.

Med GPS trackers fås ett mycket kostnadseffektivt sätt att övervaka en fordonsflotta eller företagets bilar och förare. MiniFinders GPS trackers ger dig många alternativ att välja mellan. Du får mycket och detaljerad information att analysera och kan därmed planera bättre och göra nödvändiga och smidiga justeringar i din verksamhets upplägg, för att spara tid och pengar.

Ett populärt syfte med en gps i ett fordon är att du kan automatisera din körjournal. Att föra en körjournal för hand är varken modernt eller håller i längden om du har 2 eller flera fordon som körs av fler anställda.

MiniFinder GPS trackers är lämpliga för många branscher såsom: