Sjukvård och omsorg, ökad trygghet med GPS-övervakning

healthcare

Varför sjukvård- och omsorg blir tryggare och säkrare med användning av GPS-spårning och -övervakning

Sjukvård och omsorg är två vitala delar av ett fungerande samhälle, med höga krav på kvalitet och tillgänglighet. Men kostnaderna för personal, mediciner, utrustning, transporter och lokaler blir lätt höga. Med GPS-övervakning kan servicen och säkerheten för vårdtagaren ökas. Samtidigt kan GPS-övervakning ge ökad kontroll av driften i verksamheten, samt automatisera administrationen och därmed kan kostnaderna minskas.
På en vårdinrättning, exempelvis ett sjukhus, finns mycket som behöver övervakas. Med GPS-övervakning kan personal nås snabbare, patienters hälsa kan kontrolleras enklare, information om transporter av patienter och dyrbar medicinsk utrustning kan fås i realtid, lediga vårdplatser kan kontrolleras, stölder från medicinska lokaler eller fordon kan i princip elimineras. En GPS-enhet i kombination med en lättanvänd app, ger all information, direkt i mobilen eller datorn. Insamlade data sparas på en server, så all historik finns kvar för den som är auktoriserad.

Lösningar

• GPS-enheter kan monteras på dyr medicinsk utrustning som om den flyttas eller blir stulen kan spåras och återfinnas.
• GPS-enheter kan bäras av personal, vars nåbarhet då ökar. Om personalen utsätts för hot, skriker, slås omkull eller behöver hjälp akut med en patient, kan de momentant larma och få hjälp eller förstärkning. Data för var man är och när man kommer och går kan generera en logg och support för tidredovisning. (Minskad administration för personalen).
• Patienter som faller utlöser fall-larm. Enheten kan också spåra dementa patienter som går bort sig, eller hjälpa patienter hitta rätt på ett stort sjukhus. GPS-enheter kan även användas av blinda för vägledning.
• GPS-övervakning kan ge information om vart lediga platser finns, lediga bårar, rullstolar, var närmaste medicinskåp finns, eller nyckelpersoner i personalen, t ex jourhavande läkare. Och jourpersonalen blir friare att röra sig, kan få tid över till en kopp kaffe.
• GPS-enheten kan installeras i ambulansen och föraren kan då få hjälp att hitta fram. Den kan också återrapportera till sjukhuset om rutt, trafikproblem, ankomsttider etc.
• GPS-spårning i utryckningsfordonet har koll på fordonets status i detalj och ge information för underhåll och service. Om medicinsk utrustning är lastad, påfylld och kontrollerad. Om arbetsredskap som lift eller hiss fungerar. En ambulans får inte haverera under utryckning!

GPS-spårare hjälper chefer och ledning att fatta välgrundade beslut

• GPS-övervakning kan hålla koll på maskinparken. På förnödenheter, medicin, sängar, mediciner, skåp som ska vara låsta, dörrar som ska vara stängda eller öppna, på larm från patienter eller från personal, på vilka zoner olika personer ej har tillträde till och larma om något inte är rätt.
• Ordna medicinsk utrustning på ett sätt så att anställda kan komma åt de mest använda enheterna lättare.  Med GPS-spårning vet man till exempel alltid vart hjärtstartaren är om den är på annan plats…
• Inventering av utrustning och mediciner kan effektiviseras. Inköp blir mer välplanerade.
• GPS-spårare kan finnas med hos personal som gör hembesök. Om hot uppstår eller om akuta vårdsituationer uppstår, hittar hjälpen dit snabbt. Personal kan omdirigeras, bilarnas rutter kan optimeras, så personalen utnyttjar sin tid så effektivt som möjligt.

GPS-övervakning inom sjukvården gör vårdföretag mer konkurrenskraftiga

GPS- system för spårning och övervakning kommer att korta tiden för logistik, hjälpa när viktiga objekt eller personer behöver lokaliseras och hjälpa till att minska stölder (eller hitta det som hamnat fel). Allt detta gör din vårdorganisation mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig. Personalens stress minskar och trivseln ökar när det blir mer ordning och reda. Du attraherar bra personal och kan öka din vinst och kostnaden per patient kan hållas lägre. Du kan också få mer tid över per patient, minska administrationen och få mer tid över till att idka vård och omsorg med hög kvalitet och servicegrad!