Fältservice – GPS-spårning öppnar för smartare arbetsmetoder

Field-Services

Vilka fördelar finns för de inom fältservice som använder GPS-spårning?

Alla som på något sätt arbetar på resande fot, där bilen är en del av arbetsplatsen, i fält som det heter, har nytta av tjänsten GPR-spårning. Oavsett om du är en resande hantverkare eller servicetekniker, arbetar med trädgårdsskötsel, bekämpar skadedjur, idkar försäljning eller har en rullande bokbuss. Oavsett om du riktar dig till företag eller privatpersoner. Den personliga service som fås vid ett direkt kundbesök är oerhört uppskattad.

De största utmaningarna inom ett fältserviceföretag, är att både effektivt hantera fordon och att förvalta sitt kapital, dvs tid och personal. Att hantera fordonen handlar om hur väl du servar dina bilar och hur du planerar rutter för dina enheter för att effektivt ta vara på tid. Att förvalta kapital handlar om att skydda utrustning och supporta dina fältarbetare.

GPS-spårningsteknik erbjuder mycket intressanta supportlösningar för detta. Här är några av de många fördelarna:

· GPS-spårning gör att du kan spåra fordon i realtid och ta emot kontinuerlig information om exakt var de finns, direkt i din mobil, eller på din kontorsdator. När du vet exakt var dina fordon och din personal är kan du göra effektivare rutt- och körscheman. Du kan skicka uppgraderad information till dina medarbetare, undvika trafik- och väderproblem och se till att de hittar rätt. Du kan också skicka exakt ankomstinformation till kunden. Du kan bli både flexiblare och effektivare i din service!

· GPS lösningar erbjuder detaljerade vägbeskrivningar. Din personal får stöd med att hitta destinationen snabbt och enkelt. Kartorna är intuitiva och användarvänliga och kräver inte någon utbildning.

· GPS-spårningsteknik gör att du kan få automatiska körjournaler, exakta tidrapporter, begränsa obehörig användning av fordon och göra optimerade vägval utifrån historiska data och loggade vägval. All information lagras på personliga säkra servrar. Din administration får kraftfullt stöd och avlastning. Blir en bil stulen, eller färdas vid fel tid och på fel plats så får du larm.

· Trafik- och väderuppdateringar gör det enkelt att omdirigera fordon till mest lättframkomlig rutt och snabbar upp hela din verksamhet.

· GPS-spårning ger dig exakt information om fordonets skick. Du får ständiga uppdateringar och lagrad historik; exempelvis hur fort bilen körts, av vem, hur långt, bromsslitage, bränsleförbrukning, kraftiga inbromsningar, belastning på redskap som kranar, armar, hissar, hur ofta dörrar öppnas, RFID-tagg avläsningar och mycket annat. Du kan planera serviceintervall, förebygga oplanerade stillestånd samt få en bättre koll på din driftsekonomi.

· GPS-spårningsenheter kan enkelt fästas direkt på värdefull utrustning för att förhindra stöld och obehörig användning. Detta görs genom att du upprättar så kallade ”geo-staket”, dvs definierade zoner på kartan för vart dina fordon och din utrustning får finnas. Du kan också lägga in trösklar för hastighet. Om ett visst område eller en tröskelhastighet överskrids, får du ett larm. Du kan till och med fjärrstänga av motorer eller låsa alla dörrar med hjälp av ett GPS-system.

· Håll ständig kontakt. GPS-spårare erbjuder avbrottsfri kommunikation. Radio-kommunikation är ofta otillförlitlig i oländig terräng. GPS-teknik fungerar via satellit och erbjuder ett stabilt, störningsfritt sätt att kommunicera med och inom din fordonspark.

· Ha kontakt med föraren på två sätt, med både ljud- och bildöverföring. Det underlättar för er att kunna jobba tillsammans för att säkra att rutten och besöken flyter på problemfritt och effektivt.

· Resplanering, uppföljning, stoppincidenter, hastigheter, färdsträckor, tankning, tvätt, lunchpauser… allt registreras automatiskt och fungerar som ett papperslöst stämpelkortssystem. GPS-teknik och anpassad programvara elliminerar pappersarbete! Jobbrapporter, besökstider, övertid, färddata och underlag för fakturering, allt uppdateras med en knapptryckning och kan lätt läsas både på dator och mobiltelefon.

· Bränslesensorer optimerar bränsleförbrukningen och bidrar till att minska bränslekostnaderna.

· ”Rutt-repris” är ett verktyg som ger serviceteknikern en objektiv överblick av vad fordonet har varit med om, när han ska serva ditt fordon. Det hjälper dig att finjustera servicekvaliteten.

· Fältarbetare kan också bära små, diskreta GPS-enheter så du vet exakt var de befinner sig. Det kan förbättra deras säkerhet vid riskabla uppgifter eller på högriskplatser. I nödfall, kan SOS knapparna på dessa enheter användas för att kalla på hjälp snabbt och effektivt. Med aktiverad ljud- och bildrapportering kan säkerheten ökas ytterligare.

Utmaningarna:

Fördelarna och möjligheterna med GPS-spårningsteknik överväger. Men vissa tekniska utmaningar återstår att lösa. Aktörer inom fälttjänst kan behöva beakta följande:

· Med den svindlande mängd data som genereras upp av GPS-system krävs kunskap om vad man behöver veta i företaget och vilken omfattning av utrustning det kräver.

· Kostnader för fullt utrustade GPS-system kan bli ganska betydande för mindre fordonsparker. Och ett helt integrerat GPS-system kanske inte är kostnadseffektivt för vissa typer av fälttjänsteföretag.

Lösningen:

Med rätt förståelse och tillämpning av GPS-spårningsteknik liksom rätt val av utrustning, kan de flesta av dessa utmaningar mötas.

· Stora mängder data kan matas in. Med rätt urval av data och med genomtänkta arbetssätt säkerställs att systemet utnyttjas på ett användarvänligt sätt. GPS-teknik erbjuder en otrolig nivå av anpassning för att varje företags verksamhet ska kunna optimeras.

De flesta tillverkare av GPS-spårningsutrustning erbjuder konsulttjänster och gör en adekvat analys av ditt företag. De ger förslag på hur du bäst kan uppgradera dina system och arbetssätt. Du får reda på kostnaden i förhållande till effektivitetsvinsterna för att hjälpa dig att få in rätt typ av GPS-system för din fordonspark och öka din lönsamhet.