Fleet management lönsammare med GPS-spårning

Fleet-Management

Varför Fleet Management blir lönsammare med GPS-spårning?

Fleet Management är en hel vetenskap och en logistikutmaning. Det kan tyckas att Fleet Management helt enkelt handlar om positionering av ett företags fordonsflotta i realtid. Men nej, Fleet Management omfattar en rad funktioner inklusive fordonsunderhåll, fordonstelematik (spårning och diagnostik), support till förare, koll på hastighetsbegränsningar, säkerhetshantering et.c. Fleet Management kan omfatta alla slags kommersiella motorfordon, såsom lastbilar, bilar, skåpbilar samt dito utrustning, Den totala produktiviteten och effektiviteten hos din fordonsflotta kan ökas påtagligt genom att du får korrekt information för ledning och styrning. Du får också ner de totala transport- och personalkostnaderna eftersom GPS-spårning avlastar din administration, ger ökad statuskontroll, bättre kommunikationsmöjligheter och högre säkerhet.

Fleet Management är numera starkt beroende av GPS-plattformar och varje fordon i flottan utrustas med en spårningsenhet  – som oftast är GPS-, men i vissa fall, GSM-baserad. Efter att fordonets position, hastighet och riktning bestämts, kan ytterligare information inhämtas och data sänds till en central server. Du har ständig tillgång till all data i servern via en enkel app.

Låt oss ta en snabb titt på de fördelar som GPS-spårning kan erbjuda din fordonsflotta:

• Du kan spåra fordon i realtid och få en kontinuerlig ström av information som hjälper dig bedöma och diagnostisera fordonens position samt fordonens tekniska status.
• GPS-spårning ger också ökad information om optimala rutter. Geo-staket kan läggas in för att se till att fordonen håller sig inom definierade områden. Systemet kan även samla in information om GSM riktnummer, antal GPS satelliter, nödknappstatus, kumulativ tomgång etc.
• GPS-spårning kan användas för både små och stora flottor och för att spåra både gods och fordon. Det finns både batteridrivna enheter och enheter för fast strömförsörjning samt även enheter som passar för tjänstefordon.
• Plattformen för GPS-spårning är enkel och lätt att använda. Inget behov av utbildning finns.
• GPS-spårning för Fleet Management kan självklart integreras med trafikuppdateringar som ger vägbeskrivningar och annan aktuell väginformation för att undvika exempelvis väderstörningar, olyckor eller köer längs vägen.
• GPS-spårning ger ständig avläsning av fordonets status, du får veta när det är dags för oljebyten m.m. Service och underhåll blir lätt att planera. Oplanerade stopp och stillestånd minskar liksom kostnader för onödiga fordonsreparationer.
• GPS-spårning förstärker säkerheten (larm för förare), förhindra stöld (gods blir spårbart i realtid, ruttavvikelser ger larm et.c.  Du har kontinuerliga övervakningsdata till hands.
• GPS-spårningssystem för fordonsflottor gör också att du kan styra ett fordon på distans och tillåter funktioner såsom att låsa dörrar eller stänga av motorn i nödsituationer.
• GPS-spårning ger dig automatiserade körloggar och körjournaler; du får kontinuerligt information också om hur fordonet körs, hastighet, bränsleförbrukning, gaspådrag, eller om fordonet körs ovarsamt. Detta ser även föraren och kan lära sig köra på ett ekonomiskt vis.
• GPS-spårningssystem för fordonsflottor hjälper föraren att navigera genom tuffa miljöer och kuperad terräng när sikten är dålig.
• GPS-spårningssystem för fordonsflottor upprätthåller ständig kommunikation genom tvåvägstextning och bildflöden. Du kan även få ljudöverföring.
• GPS-spårningssystem ger dig all information om rutter, laster, tid till ankomst m.m. Ge ökad kundservice med bättre förhandsinformation. Kortade svarstider och ökad servicegrad,  ger bättre produktivitet och ökad kundnöjdhet.
• Ökad effektivitet och produktivitet ger högre lönsamhet
• GPS-spårning förlänger livslängden på dina fordon, genom att du kan schemalägga service och underhållsarbete exakt utifrån regelbundna diagnostiska rapporter. I händelse av haveri, får du direkt information om detta. Du kan snabbt skicka uppdaterad information till kunden liksom en servicebil för att reparera fordonet. Detta sparar kostnader och tid.
• Minska driftskostnaderna för flottan genom ökad automatisering och effektivare arbetsrutiner.
• Effektiv ruttplanering och rätt körning minskar bränslekostnaderna.
• Genom att minska användningen av bränsle, kommer du att kunna räkna ut hur stor minskning av koldioxidutsläpp och andra föroreningar du gör. En grön fördel!

Utmaningarna:

Det finns många många fördelar med GPS-övervakning av en fordonsflotta. Samtidigt några utmaningar som måste förstås på djupet av beslutsfattare inom organisationen, innan rätt GPS-spårningslösning kan väljas.
• GPS-system och GPS-spårningsenheter för fordonsflottor innebär ofta en hög kostnad. Alla logistikaktörer, speciellt i en mindre flotta av fordon, kan inte investera i fulla system och få dem lönsamma. Ofta vinner man på att genomlysa hela företagets arbetssätt och uppgradera dem.
• En hög kostnad för satellitövervakning utrustning kan i vissa fall leda till en preferens att installera cellulärbaserad spårning istället för satellitspårningsverktyg.

Lösningar:

De flesta av de utmaningar som beskrivs ovan kan åtgärdas med rätt kunskap och tillämpning av GPS-spårningsteknik samt rätt val av utrustning.
• Kostnadseffektivitet är viktigt. Det flesta tillverkare GPS-spårningsutrustning  tillhandahåller konsulttjänster för att anpassa uppgraderingen av din flotta och systemet. De erbjuder analyser och reder ut hur GPS-teknik kan öka din effektivitet, utifrån din verksamhets omfattning. Detta ger ett bra underlag och riktlinjer för att hjälpa dig fatta välgrundade beslut. Vad får det kosta? Om det ska bli lönsamt!
• Satellitspårningskommunikation är dyrare. Om sådan spårning behövs beror på om dina fordon behöver kunna arbeta avbrottsfritt i avlägsna miljöer. GPS-spårning med integrerad radiofrekvensmottagning (RF) är ett fungerande sätt att i sådana fall få ett kontinuerligt informationsflöde. RF-sändare klarar att skicka signaler genom väggar, ifrån källare, garage och går även att bygga in utan att ett cellulärt nätverk krävs.