GPS tracker: motoravstängning

MiniFinder GPS trackers har ett stort antal funktioner och tillbehör som kan läggas på till kompatibla MiniFinder GPS modeller och förbättra nivån på den information som registreras och levereras till användaren. En av dessa funktioner som har en hel del popularitet inom användare är motorstoppfunktion den, vilket med en enda SMS som skickas till GPS-enheten kommer deaktivera motorn och därmed göra fordonet stannar.

Denna funktion kräver är endast tillgänglig för vissa modeller och kräver installation av ett relä tillbehör som finns tillgängliga via Meitrack. Reläet kommer att fungera som en bro som mellan fordonets tändning och GPS spårningsenheten, när SMS skickas och tas emot av enheten, det kommer att döda motorn. Denna funktion har en extra säkerhetsfunktion som bara kommer att döda motorn helt när bilen går i långsam nominellt varvtal eller helt stilla, detta för att hindra från att helt enkelt döda motorn medan bilen går på en hög nominell hastighet.