Bärgningsverksamhet vinner på GPS spårning

Tow-Truck-Tracking

Hur kan bärgningsverksamhet vinna på att använda GPS spårning?

Det är ingen hemlighet att fordon havererar – och oftare än de flesta vill medge! Inte bara på grund av tekniska brister eller slitage. Lägg till incidenter som kan orsakas av trötta eller otåliga förare, tät trafik, väder och väglag eller rena missbedömningar, så kan allt inträffa i princip när och var som helst. De mest framgångsrika bärgningsföretagen är de som agerar snabbt och effektivt och når fram så snabbt som möjligt.
Ibland är det svårt att komma till. På grund av köer, trafikintensitet, eller att något har hänt mitt ute i ingenstans, kan det vara otroligt svårt för en bärgare att både hitta och nå fram. Med GPS-teknik får föraren exakta vägbeskrivningar, liksom möjliga alternativa rutter och kan nå ut lättare, även under svåra förhållanden och i kuperad terräng. Allt detta optimerar kundens säkerhet och gör att du kan ge snabb service.

GPS-enheter för samband och kommunikation ger stora fördelar. En mängd moderna, intelligenta funktioner kan effektivisera hela din bärgningsverksamhet. Låt oss gå in lite närmare på hur:

• GPS spårning för bärgare gör att du kan spåra havererade fordon i realtid när som helst, var som helst. Bedöm fordonets position och skick och ligg steget före de som saknar tekniken.

• GPS spårning för bärgare ger exakt förarposition i realtid och skickar kontinuerlig uppdaterad information via satellit eller mobilnätet. Informationen förs löpande vidare till en central server där den lagras och kan hämtas när som helst. Du kan identifiera, lokalisera och skicka närmast tillgängliga bärgare till incidentplatsen samt har alltid historik över vilka rutter bärgaren kört.

• GPS spårning för bärgare ger dig faktaunderlag så att du kan ge direkta besked till kunden. Du ser avstånd till destinationen och körtider och kan räkna ut när bärgaren kan vara framme. Du kan diskutera och ge förslag till kunden vart någonstans det havererade fordonet lämpligast kan bärgas till.

• Självklart kan GPS spårning för bärgare ge dig detaljerade vägbeskrivningar, trafik- och väderuppdateringar för att säkerställa att du når skadeplatsen betydligt snabbare.

• GPS spårning för bärgare ger felsäker kommunikation! Traditionella bärgningsbilar förlitar sig på radiokommunikation. Radiofrekvenser störs ofta i oländig och kuperad terräng. GPS spårning fungerar via satellit och ger felfri kommunikation både mellan bärgaren och centralen och sinsemellan fordonen.

• GPS spårning för bärgare ger möjlighet att ruttplanera i realtid för ledningen! Vilket ger utrymme för bättre kundservice. Ledningscentralen har direktkontroll över körloggar och körscheman. Det finns möjlighet att  uppdatera planeringen, ändra rutter och kommunicera med alla medarbetare/fordon och hela tiden ha en aktuell lägesbild. Det i sin tur leder till bättre och säkrare verksamhet.

• GPS spårning för bärgare ger dig total kontroll över fordonens skick. Motor- och fordonsförhållanden loggas hela tiden, inklusive bränslenivåer, däcktryck, bränsleförbrukning, motortemperatur, batteristatus, motorns varvtal, gasspjällsläget, kilometerräknare och mycket mer. Detta säkerställer att du har bra underlag för planering av ditt fordonsunderhåll och därmed minskas reparationskostnaderna. Du får också en säkrare drift i verksamheten och slipper oväntade fordonsstillestånd.

• GPS spårning för bärgare genererar noggranna körloggar. Du kan använda dem för att ge riktlinjer till dina förare om vad som är ”körvänligt”, ekonomiskt och bäst för fordonets livslängd. Det blir lättare att upprätta en företagskultur för ansvarsfullt förarbeteende. Tvåvägskommunikation och kontinuerlig övervakning snabbar upp processen. Direkt återrapportering av fel eller driftstörningar från föraren är möjlig. GPS spårningssystemet gör till och med att bilder kan tas på distans av hur bärgningsbilen arbetar vid bärgning. Du säkerställer bättre prestanda, minskar fordonsslitaget, får fordon i bättre skick och ökad livslängd samt ett bättre andrahandsvärde.

• Med GPS spårning för bärgare kan du förhindra stöld av bärgningsfordonet genom att upprätta så kallade geo-staket, d.v.s. digitala staket på en karta som anger vilket område bärgaren får köra inom. Anpassade larm ger signal om fordonet kör utanför geo-staketen. Du kan då aktivera låsning av fordonets dörrar eller stänga av motorn på distans.

• Med GPS spårning för bärgare kan du övervaka och logga bränsleförbrukning och körhastigheter för varje fordon. Genom att sätta upp regler för hur och hur fort bärgaren får köras är det därför möjligt att minska bränslekostnaderna och öka fordonets livslängd. För att hålla bärgarens batterier i laddat och i bra skick, kan du också kontrollera att fordonet inte står med förbrukare på när det är parkerat (stänga av förbrukare på distans), se till att tändningen är av, liksom arbetsaggregat, radio, strålkastare, bakljus och andra strömslukare. Du kan även säkerhetsmässigt se till att dörrar är stängda, larm är aktiverade etc.

•  GPS spårning för bärgare kan fås med intressanta mjukvarulösningar för digitala körjournaler med mera som kan minimera pappersarbete och göra fakturering mycket enklare.

Utmaningarna:

Även om fördelarna idag drastiskt överväger bristerna i de digitala GPS systemens funktionalitet, så finns det några utmaningar som bör beaktas om man vill införa GPS-teknik i sin bärgningsverksamhet.

• En hög kostnad för satellitövervakningsutrustning kan i vissa fall leda till leda till att man väljer att installera cellulärbaserad spårning istället för satellitspårningsverktyg.

• De flesta GPS-system är batteridrivna. De äldre versionerna av system för GPS spårning för bärgare, är starkt beroende av stabil strömförsörjning.

• Kostnaden för ett komplett GPS-system kan bli ganska betydande för mindre bärgningsverksamheter med få fordon. Ett fullständigt integrerat GPS-system är då inte alltid kostnadseffektivt.

Men, med kunskap, förbättrad teknik och medvetna val kan dessa hinder övervinnas. Det finns oftast alternativ för att i mindre omfattning, eller steg för steg skaffa sig bra tekniklösningar och dito konkurrensfördelar:

• Genom att kombinera högteknologisk satellitspårning med traditionell radiokommunikation (RF) får du en överlägsen lösning. RF-sändare skickar signaler genom väggar, källare, garage och kan även byggas utan mobilnät men ger inte lika bra räckvidd/täckning. Med satellit-teknik kan du ta emot data var som helst i världen.

• Ett GPS batteri som integrerats med bilbatterisystemet, eller en kraftfull batteribackup löser GPS-systemets behov av hög och jämn strömförsörjning.

• Om du vill investera i ett nytt GPS spårningssystem bör en bedömning av kostnadseffektiviteten göras. De flesta tillverkare av GPS-spårningsutrustning tillhandahåller sådana konsulttjänster och hjälper dig att värdera vad du kan tjäna på att uppgradera dina system. De gör en analys och visar kostnaden i förhållande till effektivitetsvinsterna samt ger förslag på lämplig typ och omfattning av GPS-system. GPS spårning är en intressant teknik som rätt införd definitivt kan öka lönsamheten i ditt bärgningsföretag.