GPS spårare hjälper idrottare träna effektivare

GPS-teknik utvecklas väldigt snabbt och har applicerats på många områden och branscher under en kort tidsperiod. Ett område som där GPS spårning används flitigt är lagsporter.

”Top college football” genomför användning av GPS-teknik för att samla information och analysera data som kommer att optimera hur spelarna tränar och på så sätt minska eventuella skador och samtidigt öka prestanda hos spelare.

Tanken är att spåra enskilda spelare och räkna ut vilken konditionsnivå de befinner sig i samt hur väl de presterar under matchen.

Detta kommer att ge tränare och utbildare faktiska data som kommer att avgöra vilken träning och vilka övningar bäst passar för spelare under träningen. Detta kommer också att sätta en gräns för hur hårt spelarna faktiskt kan pressas utan att skadas.