GPS-spårning, intressant teknik för hyrbilsbranschen

Varför använder biluthyrningsindustrin GPS-spårning?

Biluthyrning är en växande bransch. I takt med att det blir allt dyrare att äga en bil, väljer många att på olika sätt hyra den vid behov, både företag och privatpersoner, för längre eller kortare tid. Alla har troligen hyrt en bil någon gång i sitt liv. Många bilar hyrs ut vid flygplatser. Att hyra bil för konferensresor eller semesterresor blir också allt vanligare. Hög efterfrågan gör att kraven på dig som uthyrare ökar. Har du koll på vart dina bilar är, hur de körs? Hur bra kan du planera tvätt och service? Och ännu viktigare, även om du är noga med säkerhetskontroller och pappersarbete, vad kan du som biluthyrningsföretag göra, för att se till att dina fordon inte blir stulna? GPS-spårning är lösningen.

Med GPS-utrustning, kan du spåra, hantera och ställa in anpassade larm för varje fordon i din bilpark. GPS-spårare är små, behändiga, lätta att installera och diskreta. GPS-spårare kan även ge dina kunder en ökad nivå av service genom att leverera mer information och ge säkrare navigering. Låt oss ta en närmare titt på hur GPS-utrustning kan göra ditt biluthyrningsföretag lönsammare och samtidigt dina kunder nöjdare .

• GPS-utrustning hjälper dig att se exakt var dina fordon finns i realtid. GPS-spårning för fordon ger dig alltså fordonets exakta plats i realtid och skickar kontinuerlig uppdateringar via satellit eller mobilnätet. Denna information förs vidare till en central server där den lagras och enkelt kan hämtas hem när helst du önskar.

• Du kan också se hur fordonen körs, med loggad information om sträckor, bränsleförbrukning och om fordonet körs ekonomiskt eller vårdslöst. Om och när plåtskador uppstår. Du ser när dina fordon behöver servas, nivåer för olja, kylarvätska…

• Genom att ha kontinuerlig tillgång till dessa uppgifter, kan du spara loggar och koordinera dem med dina uthyrningsscheman. Det blir enklare att optimera ”hyrd tid”, d.v.s. att tjäna mer per fordon. Och att ge service till nästa kund, som i ett sms kan få veta att den bil han bokat är klar för hämtning redan klockan…

• Du kan ha mikrofon i bilen (via GPS) i händelse av förseningar och kommunicera direkt med föraren. En serviceinriktad kommunikatör kan öka servicekänslan för föraren och skapa en lägesbild som kommer att leda till trevligare och säkrare körupplevelser. Som information om olyckor, dåligt väder, halka eller servicesupport vid driftstopp. Kunden kanske är beredd att betala extra för helt nya tjänster som restaurang- eller hotellbokning, information om nästa färjas avgångstid, om flyg eller tågförseningar, om föraren söker en särskild bensinstation, apotek, sjukhus eller extra trevligt rastställe och om det händer något trevligt på orten han just passerar…

• Med GPS-teknik, kommer din hyrbilskund att lättare hitta sin destination. Med tydlig karta, markerad vägbeskrivning till destinationen och ett lättanvänt gränssnitt, har det aldrig varit enklare att hitta fram. Optimala vägen till målet kan spara både bränsle och kundens tid. Om kunden söker särskilt vackra vägsträckor eller utsiktspunkter, kan föraren söka även det.

• GPS-spårning för hyrbilar kan hjälpa till med navigering genom tuffa miljöer och kuperad terräng när sikten är dålig. Detta kan minska risken för bilolyckor och förbättra säkerheten.

• GPS-spårning för hyrbilar kan också integreras med trafikuppdateringar som ger bättre vägledning och hjälper föraren att undvika trafikomläggningar och köer längs vägen. I framtiden kanske en servicekoppling till ett P-garage eller till ett parkeringssystem för en hel stadsdel, ett butiksområde eller en festival kan leda kunden direkt till en ledig P-plats nära destinationen.

• GPS-spårning för hyrbilar håller dig uppdaterad om dina kunders körbeteenden genom att ta emot uppdateringar om bl.a. hastighet och motorförhållanden. Särskild information kan samlas in om föraren råkar ut för en olycka, både med bild och ljud, vilket kan öka säkerheten för föraren och underlätta för alla parter, även för polis, räddningspersonal och försäkringsbolag. Du kan även se och dokumentera om en parkerad bil råkar ut för ren skadegörelse.

• Förhindra stöld. Som uthyrare kommer du alltid att riskera bilstölder. Oavsett om du drabbas av en professionell stöldliga, traditionell biltjuv, eller ovanligt fräck kund. Särskilt om du hyr ut vintage cars, sportbilar eller limousiner, fordon som är riktigt dyra och svåra att ersätta. I en enkel programvara skapar du anpassade varningar och så kallade geo-staket (områden på kartan där du har bestämt att dina fordon får vara). Om fordonen kör för långt utanför en viss rutt, utanför ett visst område, eller startas när den står i ditt garage nattetid, kan du aktivera motoravstängning, autolåsa dörrar och mycket mer via GPS-enheter.

• Om ett fordon rör sig utanför ett förbestämt geo-staket (ett område som du definierat på kartan), får du omedelbart en varning. Du ser vart fordonet tar vägen och kan vidta nödvändiga åtgärder. Det kan ju både gälla stöld, eller något så enkelt som att kunden bestämt sig för att hinna med en extra tur till annat land och inte har förstått att försäkring och ev. utrustning på bilen inte är ok i det landet (som exempelvis vinterdäck). Även om fordonet körts upp på en lastbil av en stöldliga och förs utomlands, kan du spåra bilen.

• Vid fordonshaveri, kan du få uppdateringar som gör att du omedelbart kan skicka ut en ny bil till kunden och/eller en bärgningsbil. Denna extraservice kommer att ge kunden en extra servicekänsla och ditt företagsrykte en extra skjuts uppåt.

• Förläng livslängden på fordon genom att schemalägga service- och underhållsarbete. Statistik från GPS-övervakning av fordonsfunktioner och drifttider ger underlag för sådan planering, eftersom du får regelbundna diagnostiska rapporter.

• All denna extra kontroll på din fordonspark, kan ge dig sänkta försäkringspremier.

• GPS-spårare är väldigt enkla att installera. Inget arbete krävs för installation eller underhåll. I vissa fall kan batteridriften behöva förstärkas, då kopplas utrustningen till fordonets batteri. En enkel och okomplicerad åtgärd.

Utmaningarna:

Nu när vi har tagit en titt på fördelar och funktioner, låt oss också uppmärksamma de utmaningar som ligger framför den som vill satsa på GPS spårning för biluthyrare.

• GPS-system och GPS-spårare för fordon innebär ofta en hög startkostnad vid själva införandet, som inte är möjligt att få lönsamhet i för alla logistikoperatörer, speciellt för mindre uthyrare.

• En GSM-mobilnät (i motsats till ett GPS-satellitnätverk) kan ge avbrott under informationsinsamlingen. Detta orsakas av ojämn täckning (för få master) på vissa geografiska platser. Trots det medför den högre kostnaden för satellitövervakningsutrustning i vissa fall att man ändå väljer att installera mobilbaserad GSM-spårning hellre än utrustning för GPS-satellitspårning.

Lösningen:

Dessa utmaningar kan man överbrygga med rätt förståelse och tillämpning av GPS-spårningsteknik, samt med rätt val av utrustning.

• De flesta tillverkare av GPS-spårningsutrustning tillhandahåller professionella konsulttjänster om du är intresserad av att uppgradera din hyrbilsverksamhet. T.ex. analyser som visar hur GPS-teknik kommer att påverka just din verksamhet. Hur ditt företag kan bli effektivare, vilka risker och möjligheter som finns med hänsyn till dina arbetsflöden och vilka kostnadsnivåer som är realistiska, med hänsyn till din verksamhets omfattning. Detta ger riktlinjer och bra beslutsunderlag som hjälper dig att göra ett medvetet val.

• GPS, d.v.s. satellitspårning, är rätt val av kommunikation när det är avgörande att spårning av fordon ska kunna ske i avlägsna miljöer och utan avbrott. GPS-spårning i kombination med radiofrekvensspårning (RF) är ett ännu säkrare sätt att få en kontinuerlig dataflöde. RF-sändare skickar signaler (avbrottsfritt) genom väggar, källare, garage och även stora byggnader med betong och stålbalkar, utan att vara beroende av ett mobilt GSM-nätverks täckning.