Brottsbekämpning – tryggare och effektivare med GPS-spårning

Law-Enforcement

Hur brottsbekämpningsverksamhet blir tryggare och effektivare med GPS-spårning!

Brottsstatistiken talar sitt tydliga språk, det är ingen lätt match att vara polis eller att på annat vis arbeta mot kriminalitet eller för allmänhetens säkerhet idag. Brottsbekämpning kräver tid, resurser och kunnig personal. Men också att man avlastar poliserna administrativt, ger effektiv ledning och supportar de som är i frontlinjen med bästa möjliga samband, stöd och trygghet. Ibland vill de som arbetar i fält inte synas förrän vid exakt rätt tillfälle, ibland är massiva, synliga insatser viktiga. Applikationer, teknik och utrustning för GPS-spårning ger helt nya möjligheter för polis, övervaknings- och säkerhetspersonal att samverka, planera, kommunicera, dokumentera bevis och larma. GPS-spårning har oändliga tillämpningar inom brottsbekämpning, från lägesövervakning, spaning, spårning och utredningar till ledning i allmänhet. Specifikt vid samordning och planering under stora pådrag.

Ett ökande antal avdelningar och enheter använder GPS-spårningsteknik inom polisiär brottsbekämpning. Internationellt är denna teknik långt mer etablerad än i Sverige. Närliggande branscher, vaktbolag, tullpersonal, personal på flyktinganläggningar, anstalter och fängelser är andra aktörer som drar nytta av GPS-spårnings- och övervakningsteknik.

Låt oss ta en titt på vad du som är verksam inom brottsbekämpning och din organisation kan vinna på att använda GPS-spårningsteknik.

• Spårning av misstänkta kräver betydande personalresurser. Med GPS-spårning kan du spåra dina misstänkta kontinuerligt och rutinmässigt, med minimalt behov av mänskliga insatser. När belastningen på respektive polis minskar, så frigörs tid och resurser för mer komplexa uppgifter.

• GPS-spårning ger ökad polissäkerhet. Operativ egen personal kan spåras. De kan själva larma, eller larm kan skickas automatiskt vid ljud av eldgivning eller skrik, eller om polisen faller omkull och blir liggande orörlig. Larmet reagerar omedelbart och ledningen kan skicka backup för hotade eller skadade poliser. SOS-signaler från GPS-spårare tillåter varje polis att skicka samt svara på nödställd polis nödanrop.

• Förbättra styrningen av bilparken genom att installera GPS-enheter i varje fordon. Ledningscentralen ser hela tiden exakt var enheterna finns. Det blir enkelt att leda och fördela arbete och sätta in extra enheter vid utryckningar. Ledningen kan svara direkt på ett nödanrop genom att automatiskt redan ha närmaste fordonets position. Det fordonet kan i sin tur få exakt vägbeskrivning och trafikuppdateringar som låter enheten komma till rätt plats på optimal tid. Kanske finns möjlighet att rädda liv genom att kunna vara snabbt på plats.

• Anpassa resvägar, beräkna stillestånd, körsträckor… Sammanställningen av löpande fordonsdata och historik gör att du kan minska de totala driftskostnaderna och dessutom förbättra planeringen av fordonsunderhåll. En välservad fordonspark med minimalt med oförutsedda haverier, är en förutsättning för effektivt polisarbete.

• GPS-spårning kan även vara en perfekt lösning vid polisiära uppdrag där gods, fordon (transporter), individer, ja, spårning av allt som rör sig, är en del av pågående utredningar.

• GPS-spårare särskilt anpassade för brottsbekämpning, hjälper till att navigera genom tuffa miljöer och kuperad terräng när sikten är dålig. Tremastpositionering med GPS (där det är gott om master) gör att spårning kan ske med centimeters noggrannhet. som komplement till satellitpositionering ökar det drastiskt sannolikheten att hitta rätt.

• GPS-spårare gör det möjligt att upprätthålla ständig kommunikation genom tvåvägstextning och bildbehandling. Det blir enkelt att samla in bevis för straffrättsliga och civilrättsliga anspråk. Och även för att visa hur polisen själv agerade i sammanhanget. Bevisen samlas in snabbt och skickas momentant. Om upptrappning av läget sker, polis skadas eller själva enheten, så finns bevisen kvar centralt.

• Sensorer på GPS-enheterna möjliggör avancerad detektering av ljus, ljud, rörelse etc, och underlättar för poliser att agera snabbt. Exempelvis vid eldgivning, ljud av människoskrik, fordonsolyckor… Öka mängden gripanden vid grova brott genom att utnyttja teknik för avancerad övervakning. Sensorerna kan installeras i fordon, gatustolpar, i gallerior, vid stora publika event, vid banker, tågstationer, flygplatser eller andra känsliga objekt.

• Genom att få in färddata från fordon, kan en kultur för att köra skonsamt så långt det går, minska fordonsslitage och bränsleförbrukning, och ge minskade koldioxidutsläpp och andra föroreningar, som ger myndighetens fordonspark en grönare profil.

Utmaningar:

GPS-tekniken har kommit för att stanna. Trots sin ökande popularitet, så tar vi här upp några problem som tillverkarna av GPS-spårningsutrustning och dito mjukvara ännu inte har löst.

• GPS-enheter kräver ofta komplicerad installation

• De rättsliga myndigheterna möter ofta juridiska och etiska implikationer, såsom regler kring avlyssning och övervakning av t.ex. en misstänkt bil utan deras kännedom.

• Kort batteritid kan leda till ett abrupt slut på övervakningen. Vissa produkter har kommit upp i bättre livslängd.

• Stora GPS-system, t.ex. för övervakning av en hel fordonspark, innebär ofta en hög startkostnad som inte ger lönsamhet nog för alla logistikoperatörer, speciellt inte för mindre fordonsflottor.

• GPS-spårning kan ha en oförmåga att lokalisera misstänkta inomhus, under jord eller där komplexa byggnationer skymmer himlen. Och enheterna klarar inte alltid kraven på tålighet (ej vatten- eller ordentligt stötsäkra vid tuff åverkan) när utrustningen eller insatsen ska vara dold.

Dessa utmaningar kan lätt åtgärdas med rätt kunskap och tillämpning av GPS-spårningsteknik samt med rätt val av utrustning.

Nuvarande generation GPS-enheter är små, behändiga, diskreta och kräver i regel inte någon komplicerad installation.

• Alla polisiära utredningar kan lagligt använda GPS-spårning för positionering. Avlyssning och ren bildövervakning kräver tillstånd.

• Idag finns batterilösningar som ger många olika och kraftfulla backupalternativ. En förutsättning för felfria, stabila GPS-operationer.

• Det finns flera tillverkare av GPS-spårningsutrustning som tillhandahåller konsulttjänster och kan  uppgradera dina fordon med system som är särskilt anpassade för brottsbekämpning. Man erbjuder då analyser för att kunna räkna på vilken GPS-lösning som ger bäst funktion i förhållande till pris för din verksamhet. En sådan analys ger dig noggranna riktlinjer och hjälper dig att göra ett välgrundat val.

• Med en kombination av RFID, cellulär och satellitteknik, kan den allra nyaste generationen GPS-spårare även spåra en misstänkts rörelser inomhus i byggnader eller under jord (källare, tunnelbana).

• GPS-enheterna bör göras mer robusta, ett särskilt stort behov av vattentäta och stötsäkra lösningar finns. De bör ha ett skyddande hölje runt om för att garantera säker funktion och konsekvent prestanda.