Aktivister spårar illegal skogsavverkning

Loggning i Amazonas har funnits i flera år, och tillsammans med det olagliga avverkningen har också varit på plats.
I en nyligen nyhetsartikel med i foxnews latino, står det att aktivister har använt GPS-teknik för att slå tillbaka olaglig avverkning som sker i Amazonas. Olaglig avverkning har blivit ett problem, helt enkelt därför att loggning sker i avlägsna djupa områden i Amazonas.

De stora avstånden var dessa olagliga aktiviteter äger rum är en annan sak som sätter myndigheterna i fara. De människor som utför dessa handlingar är benägna att använda medel och taktik som kommer att sätta någon i fara och kommer att använda våld om de konfronteras. Frågan om loggning måste hanteras av den brasilianska regeringen och regleras för att börja göra en buckla i denna olagliga verksamhet.

Dessa grupper av olagliga loggers exportera ofta virket och passera bort det som ett legitimt företag tack vare falska dokument och korrupta kontakter i branschen. Importörer av virke från Brasilien måste börja göra sin del och dubbelkolla där deras virke kommer från och vilken typ av praxis och metoder de använder.

Amazon har blivit en riskfylld område på grund av den olagliga skogsavverkningen äger rum, men har också blivit en stor bidragsgivare till avskogning i ett område som är avgörande för hela planeten.

Aktivister gör bra jobb att spåra källan där dessa aktiviteter äger rum, och gör så mycket smart med hjälp av GPS-trackers som installeras i fordonen dessa illegala skogshuggare använder för att transportera virke från regionen.