GPS tracker mot olaglig loggning

Skog loggning träd

Aktivister spårar illegal skogsavverkning