GPS Tracker 24 – Allt inom GPS-spårning

En GPS tracker är en säkerhetsprodukt som kan öka tryggheten i vardag för de allra flesta. Oavsett om det gäller att hålla koll på de äldre, övervaka ett barn, spåra hunden eller att själv kunna larma vid nödsituationer kan en GPS tracker komma till stor användning. 

Idag finns det mängder av olika GPS spårsändare utformade för olika användningsområden och olika behov. Spårsändarna är smidiga att hantera och lätta att använda. Det finns GPS tracker för bil och fordon, GPS tracker för barn, GPS tracker för hund och katt, GPS tracker med personlarm, och GPS tracker med trygghetslarm för äldre. 

Vi på GPS Tracker 24 har samlat de bästa GPS tracker som finns på marknaden och erbjuder de till dig som kund hos oss här på hemsidan. Ta del av det vi har att erbjuda genom att investera i en GPS tracker för en tryggare vardag!

Vad är en GPS tracker?

I grund och botten är en GPS tracker en personligt utformad säkerhetsprodukt med smart GPS- teknik. Tanken med en GPS tracker är att den ska finnas där för och öka tryggheten i vardagen i alla situationer. 

En GPS tracker kan exempelvis användas för att övervaka ett barn som är ute själv, för att spåra hunden, för att hålla koll på de äldre, för att larma vid nödsituationer eller för att positionera bilen. I och med att det idag finns så många modeller av spårsändare finns det produkter för alla behov och användningsområden. 

Oavsett om det gäller nödsituationer, sammanhang som är riskfyllda eller innebär vissa faror, eller om det bara gäller vardagliga aktiviteter kan en GPS sändare vara räddaren i nöden. De är utformade för att vara enkla, smidiga, bekväma och trygga att använda både på föremål, för djur och människor. 

En GPS tracker kommer ofta också med många smarta funktioner som bidrar till ökad säkerhet för alla inblandade. Har de inte en larmknapp eller tvåvägskommunikation finns det spårningsfunktioner, säker övervakning, varningar, datainsamling och en del annat. Perfekt för dig som vill hålla koll på något eller någon, eller för dig som själv vill bli övervakad!

Varför använda en spårsändare?

Det bästa med spårsändare är att de kommer med mångsidiga funktioner som möjliggör för flera användningsområden och behov. Med andra ord är en GPS tracker inte bara en produkt som innebär att du kan spåra bilen, söka upp hunden eller hitta ett föremål. 

En GPS spårsändare kan likaväl användas för att öka tryggheten vid ensamarbete, för de äldre och för funktionshindrade. Samtidigt kan en GPS spårsändare med personlarm användas för dig själv eller för barn i situationer där du känner dig osäker eller otrygg. 

Kort sagt en säkerhetsprodukt som kan bidra med så mycket för så många! De kan underlätta arbete, förbättra arbetsplatser, öka tryggheten i vardagen, ge möjlighet till rörelse och aktivitet, bidra med säkerhet och hjälpa dig i nödsituationer. Att kunna spåra, larma, kommunicera och mycket annat via en liten digital enhet är så smart.

När använda spårsändare?

En GPS tracker kan användas för det mesta. Många av de GPS trackers som finns på marknaden idag är dock specifikt utformade för att underlätta vid sökningsarbete, öka tryggheten i vardagen för äldre (trygghetslarm) samt förbättra tillvaron på arbetsplatser (personlarm med GPS).

Men, i och med att intresset och efterfrågan av GPS trackers ökar innebär det också att marknaden utvecklas och växer. Idag finns det alltså spårsändare för de flesta användningsområden, och många varianter kan också anpassas för olika syften. 

Det blir allt vanligare att man som privatperson investerar i en GPS tracker för sig själv, sitt barn eller sina nära anhöriga. De moderna GPS spårsändare som finns idag är också digitala och därmed 100% bärbara. På så sätt kan de användas i alla situationer och alla lägen oavsett vem, var eller när det gäller. 

Hur fungerar en GPS tracker?

Det som är så smidigt med digitala GPS trackers är att de kopplas upp direkt till ett molnbaserat system som möjliggör användning dygnet runt och på alla platser. En GPS tracker fungerar alltså med smart GPS- teknik som innebär att en digital enhet kan användas för att larma, kommunicera och spåra. 

I och med att den digitala enheten sen är kopplad till ett visst system kan larmen, kommunikationen och spårningen hanteras direkt via systemet och dras vidare till vissa kontakter och andra enheter. Om exempelvis en äldre person larmar via sin GPS spårsändare kommer dessa signaler att skickas vidare till en larmcentral eller liknande. 

Vill ett barn kommunicera med sin förälder via sin GPS tracker går det via systemet och till en annan enhet. Det är helt enkelt utvecklad teknologi, smarta system och komplicerade spårningssignaler som gör att en GPS tracker fungerar som de gör. De skickar ut signaler från sig, som sen tas upp av andra!

Olika typer av GPS tracker 

Att det finns många olika varianter av GPS tracker och spårsändare finns det ingen tvekan om. Det är inte helt ovanligt att GPS tracker även kallas för trygghetslarm eller personlarm med GPS då det är in princip samma sak. Däremot finns det vissa skillnader mellan de olika varianterna, så som användning, funktioner och utformning. 

 • GPS tracker för bil och fordon
 • GPS tracker för barn
 • GPS tracker för privat bruk (personlarm)
 • GPS tracker för hund
 • GPS tracker för katt
 • GPS tracker för äldre och funktionsnedsatta (trygghetslarm)
 • Spårsändare för båt 
 • GPS spårsändare för föremål

Vilken GPS tracker är bäst?

Vilken som är bästa GPS tracker kan variera beroende på vilket användningsområde man önskar och vilka behov som ska tillgodoses. Idag finns det så många olika GPS trackers att alla kan hitta en modell som passar, det vill säga oavsett om det gäller GPS tracker för bil eller GPS tracker för hund och katt. 

En av de ledande aktörerna på marknaden är MiniFinder. De tillverker GPS tracker, trygghetslarm och personlarm med GPS för alla olika användare, tillfällen och behov. Vi på GPS Tracker 24 anser att de är bäst då deras produkter håller hög kvalité rakt igenom, har många smarta funktioner och kan användas av alla.

Beroende på vad just du är ute efter har MiniFinder ett flertal olika spårsändare som kan passa bra. De har exempelvis GPS spårsändare med trygghetslarm för äldre, privatpersoner och barn, eller spårsändare för bil, GPS tracker för hund och spårning av föremål. 

 • MiniFinder elektronisk körjournal
 • MiniFinder Pico – för föremål
 • MiniFinder Atto – för husdjur 
 • MiniFinder Nano – personligt trygghetslarm
 • MiniFinder Zepto – för fordon
 • MiniFinder Extreme – stöld och övervakning för maskiner
 • MiniFinder GO (system)

GPS tracker för bil

En av de mest vanligt förekommande varianterna av GPS tracker är just de som är utformade för bilar. GPS tracker för bil är en säker och smidig spårsändare som du enkelt fäster eller kopplar in direkt i, på eller under bilen. Dess utformning är ofta nätt och liten för att förenkla installation och möjliggöra trygg och diskret placering. 

Denna variant kan såklart även användas för andra fordon än bilar, så som GPS tracker för maskiner eller spårsändare för båt. Fördelen med GPS tracker för bil är att de ofta är specifikt utvecklade vad gäller just övervakning, spårning och larm till ägare. 

Att ha möjligheten att hålla koll på sin bil eller något annat fordon oavsett var man själv befinner sig och oavsett tid på dygnet kan öka tryggheten för många. Det finns vissa risker med att äga ett fordon, och med en spårsändare kan dessa risker minskas avsevärt. Kan du dessutom spåra, övervaka eller få larm direkt till din telefon är det väldigt behändigt. 

Skulle det visa sig att någon försöker sno din bil, göra inbrott eller förstöra något kan varningen av att ”jag har en GPS tracker installerad” i vissa fall skrämma bort dem redan där. Sker olyckan ändå blir det väldigt mycket lättare för dig att spåra eller söka upp bilen. 

Passande MiniFinder spårsändare för bil är MiniFinder Pico, MiniFinder Zepto och MiniFinder Xtreme. Dessa kommer då med funktioner som:

 • Realtidsspårning och positionering dygnet runt
 • Säker övervakning med larm på bilen
 • Varningar vid övervarvning/ rörelse eller vibration
 • Geofence för avgränsning
 • Kartor
 • Platsloggning och historik 
 • Körjournal (vissa)
 • Stöldskydd 

GPS tracker för barn

En annan variant av spårsändare som ofta investeras i är GPS tracker för barn. Detta är en mycket användarvänlig produkt som kan göra stor skillnad för såväl barnet i fråga som för förälder, ansvarig person eller nära anhöriga. 

Syftet med en spårsändare för barn är att du alltid ska kunna övervaka, spåra eller positionera ditt barn oavsett var hen befinner sig eller vilken tid på dygnet det gäller. Med spårsändaren kan du med andra ord alltid hålla koll på barnet, det vill säga även i vardagliga situationer. 

Skulle det visa sig att barnet utsätts för en otäck situation, hamnar i en nödsituation när du inte är med, eller bara känner sig allmänt rädd eller osäker kan en spårsändare komma till räddning. Barnet kan larma eller kommunicera vid behov, samtidigt som du kan se över vad hen gör eller var hen befinner sig. 

Har barnet en GPS spårsändare med sig eller på sig kan du också ge lite mer frihet till barnet att röra sig på egen hand, så som till skolan eller för att träffa kompisarna. Du som förälder behöver då inte vara lika orolig trots att du inte är med i och med spårsändarens spårning. 

Här är exempelvis MiniFinder Nano den absolut bästa produkten när det kommer till GPS tracker för barn. Det är en smidig och behändig spårsändare som ökar tryggheten för alla bärare och dess nära anhöriga som vill hålla koll på personen. Spåra, larma, kommunicera eller samla data – allt för att öka din trygghet!

GPS tracker för hund  

Spårsändare för djur, så som GPS tracker för hund och GPS tracker för katt, är något som blir allt mer populärt för just djurägare. Oavsett vilket djur det gäller finns det en risk för att de springer bort, råkar tappa bort sig, blir snodda eller råkar ut för fara. Med en spårsändare fäst på dem kan du alltid kolla koll på djuret och spåra upp var det befinner sig. 

En GPS tracker för hund kan passa lite extra bra för dig som ofta jagar, för dig som ska ut på fartfyllda och lite riskfyllda aktiviteter, och för dig som gärna vill släppa hunden lös. Du kan öka hundens frihet och skapa en ökad trygghet för er båda tack vare spårsändarens smarta funktioner. MiniFinder Atto är ett bra alternativ här!